พลังทางความคิด คีย์เวิร์ดจีน ‘การพัฒนาสีเขียว’

วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก จะประสานความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนได้เสนอแนวคิดการพัฒนาสีเขียว ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจและแนวคิดระบบนิเวศที่ดีของเขา ทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติและพื้นฐานทฤษฎีสำคัญในการสร้างภูมิทัศน์ใหม่แห่งการพัฒนาของจีนในยุคใหม่ด้วย

นายสี จิ้นผิงใช้คำคม “น้ำใสเขาเขียวก็คือภูเขาเงินภูเขาทอง” มาอธิบายแนวคิดการพัฒนาสีเขียว คือ ใช้ระบบนิเวศในการป้อนอุปทานทั้งผลผลิตและภาคบริการ ภายใต้เงื่อนไขบังคับที่ไม่ทำลายความมั่นคงของระบบนิเวศ ซึ่งก็คือควรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย

ทฤษฎี “น้ำใสเขาเขียวก็คือภูเขาเงินภูเขาทอง” จีนทุ่มแรงจาก 3 ด้าน คือ
1.ทุ่มแรงส่งเสริมผลผลิตจากระบบนิเวศที่ไร้มลพิษ ทั้งการเกษตร การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ และการประมง
2.นำเสนอบริการทางระบบนิเวศและวัฒนธรรม เช่น วางผังสร้างอุทยานแห่งชาติจำนวน 49 แห่ง คิดเป็น 10.3% ของพื้นที่ทางบกของประเทศ คาดว่าจะเป็นระบบอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2035
และ 3.สร้างระบบเศรษฐกิจเชิงนิเวศอย่างเป็นขั้นตอน บรรลุการสร้างมูลค่าสินค้าเชิงนิเวศขั้นสูงสุด

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/xHwN9

Read Previous

‘งานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 20’ ชูเทคโนโลยีขับเคลื่อนวัฒนธรรม

Read Next

ม.มหิดลวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคไทย สู่มาตรฐานติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร GMOs