‘พิชัย’ ตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีคลัง 5 คน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวม 5 ราย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติราชการของกระทรวงการคลังให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะที่ปรึกษาฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และปฎิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยไม่มีอำนาจในการบริหาร

คณะที่ปรึกษาฯ ประกอบด้วย

1.นายพิสิทธิ์ พัฒนะนุกิจ
2.นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
3.นายวุฒิชัย ตันกุรานันท์
4.นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์
5.นายพสุ ลิปตพัลลภ

สำหรับนายพสุ ลิปตพัลลภ เป็นบุตรชายของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/ilwNI

Read Previous

KBTG รับ 2 รางวัลด้าน IT จาก The Asian Banker

Read Next

บทวิเคราะห์ : จีนผลักดันเต็มที่ให้แก้วิกฤตยูเครนด้วยวิถีทางการเมือง