ภูผา ‘ฟ่านจิ้ง’ มรดกโลกทางธรรมชาติในกุ้ยโจว (ชมคลิป – ภาพชุด)

ถงเหริน, 8 พ.ค. (ซินหัว) — ชวนพักผ่อนสายตาด้วยทิวทัศน์ขุนเขาและฟ้ากว้างจากแถบภูเขาฟ่านจิ้ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

https://www.facebook.com/bkkwealthandbiz/videos/4929248217173577

ภูเขาฟ่านจิ้งเป็นยอดเขาหลักของเทือกเขาอู่หลิง มีทรัพยากรธรรมชาติและความครอบคลุมของพืชพรรณสูง และจัดเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกเมื่อปี 2018

ทั้งนี้ ภูเขาฟ่านจิ้งเป็นบ้านหลังอบอุ่นของสัตว์ป่ามากกว่า 2,760 ชนิด และถิ่นฐานการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ 4,390 ชนิด

(บันทึกภาพวันที่ 20-21 เม.ย. 2022)