‘ภูวนารถ ณ สงขลา’ ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คนใหม่

นายพยงค์ คชาลัย นายเขมทัตต์ พลเดช นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ 3 อดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมฯคนใหม่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้มีมติแต่งตั้ง นายพยงค์ คชาลัย อดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ฯ เป็นนายกกิตติมศักดิ์ คนแรกของสมาคมฯ และเนื่องจากนางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมวารสารศาสตร์ฯ ดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระแล้ว ที่ประชุมจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายภูวนารถ ณ สงขลา เป็นนายกสมาคมวารสารศาสตร์ฯ คนใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรก ในปี 2566-2568

นายพยงค์ คชาลัย นายกกิตติมศักดิ์ คนแรกของสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ในโอกาสนี้ นายพยงค์ คชาลัย นายเขมทัตต์ พลเดช นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ 3 อดีตนายกสมาคมวารสารศาสตร์ฯ พร้อมกับ รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนปัจจุบัน และคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่

คณะกรรมการและที่ปรึกษา สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมคนใหม่

สำหรับ นายภูวนารถ ณ สงขลา ปัจจุบันเป็น บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าว Bangkok Wealth & Biz และสำนักข่าวบางกอกทูเดย์ออนไลน์ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน รวมทั้งเป็น อุปนายก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเป็นประธานชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/9OM5Q

Read Previous

เมืองผูเอ่อร์ในยูนนาน ส่งเมล็ดกาแฟขายทั่วโลก สมฉายา “นครหลวงแห่งกาแฟ”

Read Next

ไฟ-ฟ้า เพื่อชุมชน โดยมูลนิธิทีทีบี สานต่อกิจกรรม “เปลี่ยน” เพื่อชุมชนดีขึ้น