มกธ. รับมอบสื่อสนับสนุนการเรียนจากตัวแทนนักศึกษา หลักสูตร D.B.A. และ M.B.A.

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับมอบโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง จากตัวแทนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) และปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือ หรือสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจร่วมรับมอบสื่อการเรียนดังกล่าวด้วย ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/asTqy

Read Previous

ม.กรุงเทพธนบุรี ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”

Read Next

“อ้อน” นำทีมดีเจ EAZY ร่วมบริจาคถุงเท้า ให้น้องขาดแคลน เผยน้อง “เลอา” มีแววเป็นนักร้องได้เลือดพ่อ-แม่ มาเต็ม