มติ ศบค. ให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยุบ ศบค. มีผล 1 ตุลาคมนี้

วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบยกเลิกประกาศการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้ ศบค.มีอันต้องยุบเลิกไปด้วย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เปิดเผยเกี่ยวกับผลประชุม ว่า ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้รายงานภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้เสียชีวิตลดลง และกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับให้โควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้ว

ที่ประชุมจึงได้มีมติ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 24 มี.ค. 2563 และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 19) ลงวันที่ 27 ก.ค. 2565 รวมทั้งบรรดาข้อกำหนด และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีและ ครม. ใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยให้มีผล 30 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป และถือเป็นที่สิ้นสุดของ ศบค. และจะให้ใช้ พ.ร.ก.แก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2564 ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 แทน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/EbljA

Read Previous

มหานครกัวดาลาจารา กับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย TOD

Read Next

ธนารักษ์เซ็นสัญญากับวงษ์สยามก่อสร้างแล้ว หลังศาลปกครองสูงสุดยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราว