มอบห้องความดันลบ ในโครงการ “คปภ. รวมพลัง วปส. เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19”

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และ ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานรุ่น วปส.8 นำคณะศิษย์เก่าหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 1-9 มอบห้องความดันลบ (Negative Pressure) แก่โครงการ “คปภ. รวมพลัง วปส. เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID – 19″ ให้แก่ โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/RyCoG

Read Previous

‘อาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา’ ฟื้นไข้! บันทึกเพลง “แด่เธอ” ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์

Read Next

กรุงศรีมองบาทมีแนวโน้มแข็งค่า แม้สินทรัพย์เสี่ยงผันผวนสูง