มุมมอง…มุมแมน “เก้าชีวิต” แนะเทคนิคพิชิตจุด “มุ่งหมาย”

จากวันนั้นวันที่ก้าวสู่ถนนสายบันเทิงมาตั้งแต่ราวปี 2525 กับการเป็นนักเรียนการแสดงช่อง 7 รุ่นแรก ตามมาติด ๆกับการเป็นนักร้องดีเด่นรายการประกวดร้องเพลงชิงแชมป์ 5 ภูมิภาค กระทั่งได้เป็นตัวแทนนักร้องไทยเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงชิงแชมป์เอเชียที่ฮ่องกงในปี 2528

จากนั้นมีผลงานดี ๆออกมากมาย และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาทิ นักแสดงละครและภาพยนตร์,ผู้ประกาศรายการคนแรก ๆ ของช่อง 7,นักจัดการวิทยุ,นักเขียน,ผู้บริหารสถาบันสอนภาษา,เจ้าของสถาบันผลิตบุคลากรสู่วงการบันเทิง,นักพากย์เสียง,พิธีกร-ผู้ดำเนินรายการ,อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษสถาบันอุดมศึกษา ที่มีดีกรีปริญญาโทถึง 2 ใบ ,วิทยากร,จิตอาสาและที่ปรึกษาองค์กรการกุศล ซึ่งถึงวันนี้เกือบ 30 ปี ชื่อของ “แมน-วทัญญู มุ่งหมาย” ยังคงเป็นรู้จักของผู้คน ไม่เงียบหายไปจากวงการเหมือนคนอื่นๆ โดยเขาได้สรุปเคล็ดลับการก้าวให้ถึงจุด “มุ่งหมาย” และการวางตัวอยู่ในแวดวงมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีที่มาจากชื่อของเขา WATANYOO”

W-wish : หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ช่วยนำพาให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่เรา “มุ่งหมาย” นั่นคือ “การมีความปรารถนาที่ดี” ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยอิงกับ “อิทธิบาท 4” นั่นคือ ปรารถนาดีที่จะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น(ฉันทะ) ปรารถนาดีที่จะพากเพียรในสิ่งนั้น (วิริยะ) ปรารถนาดีที่จะเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น (จิตตะ) ปรารถนาที่จะหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น (วิมังสา)

A-attitude :  การมีทัศนคติในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสะท้อนแนวความคิดของเราต่อบุคคลหรือสิ่งนั้น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ เวลาจะทำอะไรนึกถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แล้วเราจะพบกับสิ่งที่เรา “มุ่งหมาย” เอาไว้

T-taget : ในการทำงานแต่ละครั้งแต่ละอย่างจะต้องมี “เป้าหมาย” หรือ “กลุ่มเป้าหมาย” เพื่อให้ถึงความ “มุ่งหมาย” ที่วางเอาไว้ หากเราไม่มีเป้าหมายก็เปรียบเสมือนการเดินทางที่ไร้ซึ่งเข็มทิศนำทาง โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำหากไม่มีเป้าหมายก็อาจพาทีมงานพบกับความล้มเหลว ทั้งนี้การสร้างเป้าหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ นำไปปฏิบัติได้ เป็นจริงได้ และต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

A-active : ในการทำงานโดยเฉพาะในวงการบันเทิง ควรต้องมีความ “กระตือรือร้น” และมี “ปฏิภาณไหวพริบ” พร้อมใช้หรือมีความตื่นตัวที่จะทำได้เสมอ ดังคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งไหนที่จะสำเร็จได้โดยปราศจากความกระตือรือร้น” และ “หากเราไม่มีความกระตือรือร้นก็จะไม่สามารถโน้มน้าวใครได้” แล้วความ “มุ่งหมาย” ของเราจะอยู่ไม่เกินฝัน

N-nice : สิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เราสามารถต่อยอดการทำงานหรือได้รับสิ่งดี ๆ กลับคืนมานั่นคือ “กิริยามารยาท” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งที่ต้องมีและต้องทำ  โดยเฉพาะการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ รู้จักใครมาก่อนมาหลัง มีสัมมาคารวะ รวมถึงต้องมีความกตัญญูกตเวที จะทำให้ความ “มุ่งหมาย” ของเราได้รับการต่อยอดและเปรียบเสมือนฟ้ามีตามองเห็นคุณค่าของเราเสมอ

Y-youth : รูปร่างหน้าตานับเป็นใบเบิกทางหรือปราการด่านแรก เมื่อเราจะไปพบปะกับใคร ๆ ดังนั้นการปฏิบัติตนให้ดูเสมือนอยู่ใน “วัยหนุ่มสาว” อยู่เสมอ นับเป็นสิ่งที่ดี เช่น การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การดูแลรูปหน้าตาให้ดูอ่อนเยาว์ ปล่อยอายุเป็นแค่เพียงตัวเลข แล้วความ “มุ่งหมาย” ของเราจะอยู่รอบตัวตลอดเวลา

O-observer : หนึ่งในข้อปฏิบัติต่อการทำงานแต่ละครั้งนั้นคือ ต้อง“ติดตามผล”ทุกครั้งแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้เพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น ให้พบกับจุด “มุ่งหมาย” มากขึ้น

O-overmatch : การสร้างตนเองให้มี “ความเหนือกว่า” ซึ่งไม่ได้หมายถึง การยกตนข่มท่าน แต่หมายถึง การเดินออกมาจากความกลมกลืนในกลุ่ม แล้วมาสร้างความโดดเด่นและจุด “มุ่งหมาย” อย่างสร้างสรรค์ให้กับตนเอง

จากเทคนิคดังกล่าวจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม “แมน วทัญญู” ถึงยังคงยืนหยัดอยู่ในสังคมและก้าวสู่จุด “มุ่งหมาย” ดั่งใจคิดได้กระทั่งถึงทุกวันนี้

 

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/ScaA8

Read Previous

“ดิว-พิพัฒนกรณ์ เอี่ยมศิลา” สะท้อนมุมมอง “ธุรกิจความงาม” บนเส้นทาง “วิกฤตโควิด-19”

Read Next

“สินชัย เอื้ออัครวงษ์” ความลงตัวของผู้ชายยุค 2020