มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลังเครือข่ายภาคี ประกาศโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลัง ปธพ.8 และเครือข่ายภาคีประกาศยุทธศาสตร์ และ 9 ภารกิจ ในโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นทางการแพทย์ในเชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนทีมแพทย์ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าฟันฝ่าไวรัส COVID-19 ทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์/ แอลกอฮอล์เจล/ยา และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค  อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาชน  และเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วย โดยจะระดมกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากเครือข่าย รวมทั้งช่วยในการบริหารจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และแพทยสภา และ พญ.เจรียง จันทรโกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) แถลงถึงความร่วมมือโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และภาคเอกชน  เพื่อร่วมภารกิจหลักในการนำเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยพลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ  รับผิดชอบในภารกิจนี้

สำหรับอีก 9 ภารกิจ ประกอบด้วย ได้แก่ 1.การจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากการติดเชื่อไวรัส COVID-19 รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย 2.  จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 3. การจัดหา/จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับประชน 4. การจัดหาแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์เจล / ยารักษา / และสารเคมีฆ่าเชื้อโรคให้โรงพยาบาล มีใช้อย่างเพียงพอ 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น PPE (Personal Preventive Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยได้รับมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด จากนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (Respirator)

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/qmRla

Read Previous

ทรู พร้อมให้บริการผ่านทางออนไลน์ และ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม มั่นใจให้บริการต่อเนื่องแม้ปิดห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ

Read Next

มธ.ศูนย์รังสิต มีมาตรการช่วยเหลือร้านอาหาร-ร้านค้า-วินมอเตอร์ไซค์ สั่งห้ามเลิกจ้าง พนง.รักษาความสะอาดและรปภ.