มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมใหญ่สัญจรที่อยุธยา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมสามัญประจำปี2567 สัญจรไปที่อยุธยา เมื่อเร็วนี้มีผลงานผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ จังหวัด องค์กรเรื่องงดสูบบุหรี่นำเข้าทั้งมวนและไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปกป้องประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปลอดควันบุหรี่ พัฒนาเครือข่ายและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ ได้รับทุนจากสสส.และผู้สนับสนุน มูลนิธินี้ก่อตั้งเมื่อ 2540เพื่อรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นองค์การสาธารณกุศลได้รับการยกเว้นภาษีลำดับ383

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/7dhey

Read Previous

นิด้าโพล เผย คะแนนนิยมทางการเมือง ทั้ง ‘พิธา’ และ ‘ก้าวไกล’ ครองอันดับ 1

Read Next

“จังหวัดตรัง พร้อมจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับเครือข่าย แก้ไขปัญหาประชาชน”