รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบหมายให้นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง จำนวน ๓๒ ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบนำโดย คุณหญิงยุพดี สิงห์โตโรจน์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ นางวรวดี พฤกษานานนท์ หัวหน้าโครงการฯ นางณัฐา อินทวงศ์ นางลัดดาวรรณ เค้ามาก นางรัตนา ชินบุตรานนท์ นางประนอมวรรณ กิจศรีโอภาส ฯลฯ ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/Lrii3

Read Previous

‘สุริยะ’รับไม่ได้ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู เกิดอุบัติเหตุถี่ จี้ รฟม.ดูโทษปรับ 125 ล้าน

Read Next

“จิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีนชิงถ้วยกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1” ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่