รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อ SOS จาก “โครงการหมอช่วยเรา เราช่วยหมอ วบส.1”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อ SOS จาก “โครงการหมอช่วยเรา เราช่วยหมอ วบส.1” โดย ดร.เทอดศักดิ์ บุญทศ ประธานรุ่น วบส.1 ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กุลวดี ศิริภัทร์ นพ.นิมิตร ประสิทธิ์ดำรงและคณะ ณ กระทรวงสาธารณสุข

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/gpOxB

Read Previous

วบส. 1 รวมพลังน้ำใจมอบสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนวิกฤตโควิด-19 ใน 35 เขต กทม.

Read Next

“นพ.เอกเทศ” แห่ง TRSC แนะนำวิธีดูแล “ดวงตา” อย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID-19