รู้หรือยัง สั่งซื้อขายหุ้นในปีหน้า เปลี่ยนรอบระยะเวลาเหลือ T+2

มีนาคมปีหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดวันดีเดย์ที่จะปรับรอบระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียน จาก T+3 เป็น T+2 แล้ว

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เหตุผลว่า การปรับรอบระยะเวลางานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย

โดยได้เตรียมความพร้อมในการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถดำเนินการได้ใน 2 วันทำการ (T+2) จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 วันทำการ (T+3) ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์ คัสโตเดียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย์

และจากการที่ได้หารือและได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดวันสำหรับการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกที่การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้รอบระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบเป็น T+2

“ขณะนี้ มีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับ T+2 แล้ว โดยได้เริ่มพัฒนาระบบไปพร้อมกับกระบวนการปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ร่วมตลาดทั้งงานพัฒนาระบบและการทดสอบระบบ จนเกิดความมั่นใจในทุกกระบวนการ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า T+2 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ลดความเสี่ยง ลดต้นทุน และช่วยให้ผู้ลงทุนบริหารพอร์ตการลงทุนระหว่างประเทศได้สะดวกมากขึ้น”นางเกศรากล่าว

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/OdKki

Read Previous

ภาระกิจบิ๊ก ‘ฉัตรชัย ศิริไล’ พลิก ธอส. สู่ Digital Banking

Read Next

เดินหน้าปรับเกณฑ์หุ้น IPO หลังพบการจัดสรรกระจุกตัว