ลูกค้า ธอส. ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าธนาคารที่ต้องการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี
ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2566 ให้สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยดังกล่าวได้แบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง
ผ่าน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. Application : GHB ALL GEN เพียงเข้าไปที่ฟังก์ชัน “บริการ” และเลือก “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้” จากนั้นกด “ยอมรับ” เลือกบัญชีที่ต้องการขอหนังสือรับรองฯ และกด “ยืนยัน” ระบบจะทำการ

ส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ไปยัง e-mail ที่ลูกค้าระบุไว้ และ 2. www.ghbank.co.th โดยคลิกที่แถบเมนูหลักเลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์” และไปที่ “เว็บแอปพลิเคชัน” จากนั้นให้เลือก “ระบบบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเข้าระบบหรือลงทะเบียนการใช้งาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน) เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้
ได้ทันที ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/5Un8F

Read Previous

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้

Read Next

เปิดรับสมัครแล้ว! การอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2