ล้ำค่ามาก! จีนพบ ‘พลั่วจากงาช้าง’ อายุ 99,000 ปี ในซานตง

จี่หนาน, 24 พ.ย. (ซินหัว) — คณะนักโบราณคดีจีนได้ขุดพบพลั่วจากงาช้างอายุราว 99,000 ปี ที่แหล่งขุดค้นยุคหินเก่าแห่งหนึ่งในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าพลั่วจากงาช้างดังกล่าวเป็นหนึ่งในเครื่องมือจากกระดูกสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการค้นพบในจีน

หลี่กัง  นักวิจัยจากสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีซานตง กล่าวว่าชั้นหินของแหล่งขุดค้นดังกล่าวในอำเภออี๋สุ่ย มีความหนาเกือบ 8 เมตร โดยมีการค้นพบชั้นดินทางวัฒนธรรม 8 ชั้น และพบสิ่งประดิษฐ์จากหิน กระดูก ฟัน และเขาสัตว์ ตลอดจนซากสัตว์มากกว่า 5,000 ชิ้น

นับเป็นเรื่องยากในทั่วโลกที่จะค้นพบชิ้นส่วนงาช้าง ที่ถูกใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเมื่อประมาณ 100,000 ปีที่แล้ว

หลี่กล่าวว่าพลั่วงาช้างและดินในชั้นหินเดียวกันจากแหล่งขุดค้นนั้น ถูกระบุอายุด้วยวิธีอนุกรมยูเรเนียม (uranium series) และวิธีโฟโตลูมิเนสเซนซ์ (photoluminescence) โดยข้อมูลการระบุอายุพบว่าพลั่วงาช้างและดินมีอายุ 99,000 และ 104,000 ปีตามลำดับ

ทั้งนี้ หลี่ระบุว่าพลั่วงาช้างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและการสร้างเครื่องมือของมนุษย์ในยุคแรก โดยมีความสำคัญต่อการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคโบราณในจีนและในเอเชียตะวันออก