ศบค.-สธ.-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 24 พ.ย. 64

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ประจำวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

Cr.Thai PBS

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 5,857 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 1,952,445 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,053,129 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 20,450 ราย 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563🙂 หายป่วยแล้ว 1,979,871 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,081,992 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 20,544 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 23 พฤศจิกายน 2564💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 89,894,183 โดส 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 197,148 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 320,501 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 39,743 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ