ศบค.-สธ.-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,335 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 1,959,663 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,059,464 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 20,487 ราย 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563🙂 หายป่วยแล้ว 1,987,089 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,088,327 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 20,581 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 24 พฤศจิกายน 2564💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 90,468,955 โดส 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 199,502 รายเข็มที่ 2 จำนวน 331,802 รายเข็มที่ 3 จำนวน 43,468 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ