ศบค.-สธ.-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 14 ก.ย.64

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 11,786 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 1,235,470 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,377,679 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 14,527 ราย 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563🙂 หายป่วยแล้ว 1,262,896 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,406,542 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 14,621 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 กันยายน 2564💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 40,953,025 โดส วันที่ 13 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 237,043 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 438,126 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 1,500 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ