ศบค.-สธ.-ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 15 ก.ย.64

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 13,798 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 1,249,603 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,391,477 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 14,671 ราย 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563🙂 หายป่วยแล้ว 1,277,029 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,420,340 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 14,765 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 14 กันยายน 2564💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 41,647,101 โดส 

วันที่ 14 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 228,352 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 464,749 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 975 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ