ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 

Cr.Thai PBS

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,926 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,248,613 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 2,170,053 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 21,744 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,277,476 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 2,197,479 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 21,838 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 มกราคม 2565💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 106,475,122 โดส

วันที่ 9 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 12,766 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 32,977 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 93,142 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ