ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 11 ม.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,133 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 61,174 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 32,291 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 152 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,284,609 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 2,200,785 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 21,850 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 10 มกราคม 2565💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 106,758,696 โดส

วันที่ 10 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 28,297 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 69,514 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 185,763 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ