ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ม.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,167 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 77,022 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 39,486 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 185 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,300,457 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 2,207,980 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 21,883 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 12 มกราคม 2565💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 107,771,259 โดส

วันที่ 12 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 49,703 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 116,093 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 333,559 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ