ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 14 ม.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันL6diNที่ 14 มกราคม 2565 

Cr.Thai PBS

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,158 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 85,180 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 43,428 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 200 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,308,615 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 2,211,922 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 21,898 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 มกราคม 2565💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 108,313,948 โดส

วันที่ 13 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 52,332 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 128,885 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 361,472 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ