ศบค.-สธ.และ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค.65

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,019 ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,129,802 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 2,078,005 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 7,613 ราย 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,353,237 ราย🙂 หายป่วยแล้ว 4,246,499 ราย😭 เสียชีวิตสะสม 29,311 รายระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 11 พฤษภาคม 2565💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 135,106,059 โดส 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 20,768 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 54,557 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 92,254 ราย#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19#ศูนย์ข้อมูลCOVID19#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ