‘ศศิกร ฉันทเศรษฐ์’ผู้บริหารบมจ.กันตนา ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมวารสารศาสตร์ มธ.คนใหม่

ในการประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กย 2563 หลังจากที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันที่มี นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาคมฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี และรายงานงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งรายงานสถานะทางการเงินของสมาคมฯ ณ ปัจจุบันแล้ว ในวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจาก นายเขมทัตต์ ได้ดำรงตำแหน่ง มาครบ 2 สมัย กรรมการจึงได้สรรหาและและเสนอชื่อ นางศศิกร ฉันทเศรษฐ์ ประธานสายธุรกิจรายการโทรทัศน์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่ารุ่น JC 23 ซึ่งเดิมเป็นอุปนายก ว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม ซึ่งสมาชิกสมาคมฯที่มาร่วมประชุมได้ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกนางศศิกร เป็นนายกสมาคมวารสารศาสตร์คนใหม่

โดยหลังรับตำแหน่ง เพื่อนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางศศิกร รวมทั้งมอบดอกไม้แสดงความขอบคุณกับนายเขมทัตต์ สำหรับการทำหน้าที่นายกสมาคมฯ 2 สมัยที่ผ่านมา

นายเขมทัตต์ พลเดช แสดงความยินดีกับ นางศศิกร ฉันทเศรษฐ์ นายกสมาคมฯคนใหม่
JC24 มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณอดีตนายกฯเขมทัตต์
The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/e0NSH

Read Previous

“จีไอที” มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับ “GIT’s 14th World Jewelry Design Award 2020”

Read Next

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ชวนร่วมกิจกรรม ฉลอง 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 2020 THAI-CHINESE FRIENDSHIP RUN