ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

​วันนี้ (12 มกราคม 2567) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางดวงใจ สิงหนาท รองอธิบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง พร้อมคณะผู้พิพากษา นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบ นางบุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในกระบวนการยุติธรรมของ ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จำนวน 47 คน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จำนวน 50 คน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จำนวน 48 คน และโรงเรียนสารวิทยา จำนวน 11 คน รวม 156 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีครอบครัว การสาธิตศาลจำลองในคดีเยาวชนและครอบครัว เข้าชมส่วนต่าง ๆ ภายในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และมอบของรางวัลต่าง ๆ มากมาย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/Ie7j0

Read Previous

ก้าวสู่ปีที่ 22 ‘บางกอกทูเดย์’ จัดเต็ม เสวนา ขอดเกล็ดการเมืองปีมังกร ’67

Read Next

จีนประกาศรับรอง 81 นักลงทุนต่างชาติคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมอ้าแขนรับต่างชาติเข้าลงทุน