ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา” จาก วช.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ นักวิจัยที่ได้อุทิศตนเพื่องานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)