ศึกสายเลือดตระกูล ‘โตทับเที่ยง’ รอบใหม่ จับตา ‘สุรินทร์’ คัมแบ็ก ล้างทีม ‘สุธรรม’

ในวันนี้ 3 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ชุดที่มี นายสุธรรม โตทับเที่ยง เป็นประธานกรรมการ ได้ให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ตามที่ นายไกรสิน โตทับเที่ยง ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวน 69,457,000 หุ้น (อ้างอิงข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ได้ยื่นขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 100 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดวาระการประชุม และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2566 ภายใน 45 วัน

โดยวาระการประชุมครั้งนี้ นายไกรสินเสนอให้

1.พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทจากที่ปัจจุบันมีอยู่ 15 คน ให้ลดลงเหลือเป็น 7 คน

2. ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการชุดเดิมจำนวน 7 คน โดยเสนอรายชื่อประกอบด้วย นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์ นายทวีศักดิ์ นารายณ์ประทาน พล.ต.อ.ชาญ รัตนธรรม นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ และ นายสมชาย คุรุจิตโกศล

และ 3.พิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ กำหนดชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง และ นางสาวมัลลิกา ไมตรีภิรมย์

ทั้งนี้ พบว่า การเสนอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็คือการเสนอให้บอร์ดชุดเก่าที่มีนายสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ กลับมาบริหารบริษัทอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านั้น ทางกลุ่มของนายสุธรรม ได้เข้ามาบริหารบริษัทแทนเมื่อปลายปี 2564

ซึ่งแนวโน้ม เป็นที่คาดกันว่า กลุ่มของนายสุรินทร์ จะกลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารอีกครั้ง เนื่องจากตามข้อมูลตลาดหลักทรัพย์พบว่า นายสุรินทร์ โตทับเที่ยงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ถือหุ้นอยู่ 246,200,070 หุ้น คิดเป็น 49.19% อันดับ 2 คือนายไกรสิน โตทับเที่ยง ถือหุ้นอยู่ 69,407,000 หุ้น คิดเป็น 13.87% และนายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง ถือหุ้นอีก 4,904,000 หุ้น คิดเป็น 0.98% รวมแค่เฉพาะ 3 รายนี้ จะเท่ากับถือหุ้นอยู่ถึง 64.04% ในขณะที่ นายสุธรรม โตทับเที่ยง ถือหุ้นอยู่เพียงแค่ 3,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.60% นางสุวรรณี โตทับเที่ยง ถือหุ้นอยู่ 3,551,000 หุ้น คิดเป็น 0.71% และ บริษัท กว้างโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ 3,684,000 หุ้น คิดเป็น 0.74% ซึ่งหากเป็นไปตามข้อมูลหลักทรัพย์ ผลการลงมติน่าจะเป็นไปตามแนวทางของกลุ่มนายสุรินทร์

ทั้งนี้ การประชุมจะมีขึ้นในเวลา 10:00 น.วันนี้

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/ABwqz

Read Previous

งานฝีมือจาก ‘ฟางข้าว’ ช่วยลดมลพิษ เพิ่มรายได้เกษตรกร

Read Next

“วอชิงตันแอปเปิล”สุดปลื้ม! คอมมิชชั่นเผยกระแสตอบรับในแคมเปญ “Trade Loyalty Program 2023” ดีเกินจัดหนักมอบรถจักรยานไฟฟ้าให้กับร้านค้าส่งเพื่อใช้ในการขนส่งแอปเปิลสะดวกมากยิ่งขึ้น