ศุภาลัย ระดมทีมสร้างดี แท็กทีมพาร์ทเนอร์สายกรีน SCG ‘สร้าง’บ้านปะการังสู่ทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศ ชลบุรี

บมจ.ศุภาลัย พร้อมพันธมิตร SCG และภาคีเครือข่ายในโครงการ “รักษ์ทะเล” นำ “บ้านปะการัง” ที่สร้างด้วยการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution โดยการนำเศษคอนกรีตเหลือใช้จากไซต์งานก่อสร้างผ่านกระบวนการย่อยและคัดแยกในโครงการของศุภาลัย นำมาเป็นส่วนผสมผลิตปูนซีเมนต์ ลงเรือขนย้ายและนำไปติดตั้งใต้ท้องทะเลในพื้นที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี หวังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรสนับสนุนโครงการ “รักษ์ทะเล” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในนวัตกรรม บ้านปะการัง ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution ซึ่งมีความกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดย “ศุภาลัย” ได้ร่วมนำเศษคอนกรีตรีไซเคิลในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากนำลูกปูนที่ใช้ในการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตจากหลายโครงการโซนจังหวัดชลบุรี มาเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูน ทำให้สามารถสร้าง บ้านหรือฐานเกาะตัวอ่อนปะการังขนาดใหญ่ได้จำนวน 34 ชุด และเมื่อผลิตเสร็จแล้วจึงได้ร่วมดำเนินการจัดวาง ณ ใต้ท้องทะเลเกาะสาก จ.ชลบุรี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างบ้านปะการังที่เกิดจากการสร้างดีของชาวศุภาลัยครั้งนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนปะการัง และคืนความสมบูรณ์พร้อมรักษาสมดุลของระบบนิเวศแนวปะการังและสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน

ศุภาลัย ดำเนินการธุรกิจควบคู่กับยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ อีกทั้งยังนำคอนเซ็ปต์ ‘Built for Real Life บ้านที่คิดจากชีวิตจริงที่เป็นหัวใจหลักของการสร้างที่อยู่อาศัย มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งดี โดยที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนก็สามารถมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสิ่งดีๆกลับคืนให้กับโลกนี้ไปด้วยกัน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/7FJ5O

Read Previous

ทีคิวเอ็ม ส่งความสุขท้ายปี มอบฟรี ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย 200,000 กรมธรรม์

Read Next

บีโอไอเคาะมาตรการส่งเสริมลงทุนแก้ปัญหา PM 2.5 ผลักดันการลงทุนสีเขียว