ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ MOU สำนักงานอัยการสูงสุด

ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยมานัส รัตนนาคะ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและบังคับทรัพย์ของผู้ถูกบังคับคดี และยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการที่ลดใช้กระดาษ

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/OcLv6

Read Previous

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ลุยตลาดสุขภาพเพื่อคนไทยทุกพื้นที่

Read Next

SPC SAHAPAT ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดศูนย์กระจายสินค้ารับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี