สมาคมวารสาร มธ. ร่วมยินดี

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ โดย ศศิกร ฉันทเศรษฐ์ ประธานสายธุรกิจรายการโทรทัศน์ บมจ. กันตนา กรุ๊ป ในฐานะอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบต้นหยกนำโชค ให้กับ เขมทัตต์ พลเดช ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท พร้อมกับมอบต้นหยกนำโชค ให้กับ ภูวนารถ ณ สงขลา ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/4T0Mt

Read Previous

สุดยอดนวัตกรรมจุฬาฯ พัฒนาต้นแบบหน้ากาก N95

Read Next

สโมสรกีฬาเข้าร่วมรับฟังความเห็นทำประชาพิจารณ์แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์