สรรพากร ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งข้อมูลผู้ค้า เพื่อดูเงินได้แต่ละราย เริ่ม 1 ม.ค.นี้

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ออกประกาศให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ที่ให้บริการขายหรือจัดส่งสินค้า อาทิ ช้อปปี้, ลาซาด้า และแกร้บ ส่งฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ร่วมให้บริการในระบบทั้งหมดส่งให้กรมสรรพากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพลตฟอร์มในประเทศในการพิสูจน์การมีเงินได้ กรมฯจึงได้พัฒนาระบบเพื่อรับข้อมูลที่มีปริมาณมากในรูปแบบอิเล็ทรอนิกส์ เนื่องจากที่ผ่านมากรมฯจะรู้ข้อมูลของผู้ให้บริการ แต่ไม่รู้ว่าร้านค้าหรือผู้ที่เข้าไปขายของในแพลตฟอร์มเป็นใคร มียอดขายหรือรายได้อย่างไร และกรมฯไม่ได้มีอำนาจขอให้ผู้ประกอบการเหล่าส่งฐานข้อมูล จึงต้องออกประกาศเพื่อให้ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลแทน

สำหรับประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญ กำหนดให้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในไทย และมีรายได้ในรอบบัญชีเกิน 1,000 ล้านบาท ยื่นบัญชีพิเศษ ที่แสดงข้อมูลรายรับของอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่ได้รับจากผู้ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกที่กรมสร้างขึ้นเพื่อรองรับไว้โดยเฉพาะ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยให้นำส่งภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/zfaxL

Read Previous

ดูเลย! ทำเลที่ดินแพงสุด – ถูกสุด ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

Read Next

‘เศรษฐา’ วางแผนดันท่องเที่ยวปี 67 ตั้งโจทย์เพิ่มเป้ารายได้รวม 3.5 ล้านล้านบาท