สวัสดีปีใหม่ 2567 นายกสมาคมวารสารฯ

ผู้แทนของ ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2567 นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คนปัจจุบัน ที่สำนักข่าว Bangkok Wealth & Biz ซึ่งนายภูวนารถ ได้มอบเส้นหมี่เอราวัณ ตราช้างสามเศียร ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด เป็นของที่ระลึก เพื่อไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของทางคณะฯต่อไป

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/JMvDw

Read Previous

เดินหน้าเปิดศูนย์เพาะพันธุ์ต้นกล้าพืชกัญชา กัญชงทางการแพทย์ และทางการแพทย์ทหาร ประจำภาคอีสาน

Read Next

‘พรหมินทร์’ ชี้ ประเทศไทยเผชิญวิกฤตซึมยาว เหมือนกบถูกต้ม หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น