สามารถคอมเทค ให้บริการระบบแพทย์ทางไกล แก่รพ.สต.ในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้ร่วมลงนาม “บันทึกความร่วมมือ” เพื่อให้บริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ภายใต้โครงการระบบแพทย์ทางไกล (Suphan Telemedicine Solution)  นำร่องทดสอบระบบที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง มุ่งหวังยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  และเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เปิดเผยว่า “การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ด้วยเทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ร่วมกับการออกให้บริการด้านสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน

สำหรับ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จึงพร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยจะเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และติดตั้งระบบ Smart Health Platform ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำร่องติดตั้งเพื่อทดสอบระบบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม, รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง, รพ.สต.องค์พระ, รพ.สต.บ้านหัววัง และ รพ.สต.จระเข้สามพัน   ซึ่งหลังจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  จะทำการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ และอาจมีการพิจารณาขยายการดำเนินงานระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine Solution) เพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด จำนวน 174 แห่งต่อไป ทั้งนี้โครงการระบบแพทย์ทางไกลดังกล่าว ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม  ที่มุ่งหวังมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการด้านดิจิทัลของคนในสังคมอีกด้วย” นางสาวโชติกากล่าวทิ้งท้าย

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/WCPWJ

Read Previous

BEM พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยรถไฟฟ้า MRT และทางพิเศษ

Read Next

“กมลภพ วีระพละ” กรรมการผู้จัดการคนใหม่“ธอส”