‘สี จิ้นผิง’ กล่าวสุนทรพจน์ในฟอรั่มสันติภาพปารีส ครั้งที่ 3 ย้ำสันติภาพและการพัฒนาเป็นประเด็นหลักแห่งยุคสมัย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ทางไกลผ่านวีดิทัศน์ในหัวข้อ “ร่วมต้านโควิด-19 ร่วมส่งเสริมการฟื้นตัว ร่วมแสวงหาสันติภาพ” ในฟอรั่มสันติภาพปารีส ครั้งที่ 3 โดยระบุว่า ปัจจุบัน ภูมิทัศน์โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ภัยคุกคามด้านความมั่นคงดั้งเดิมและภัยสมัยใหม่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ความไม่มั่นคงและความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสถานการณ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งภัยคุกคามและความท้าทายระดับโลกยังต้องการการรับมือระดับโลก

นายสี จิ้นผิงเสนอข้อริเริ่ม 3 ประการดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 สามัคคีและร่วมกันต้านโควิด-19

จากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่คงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั่วโลกควรยึดหลักประชาชนและชีวิตสำคัญที่สุด ให้องค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทเป็นแกนนำอย่างเต็มที่เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในระดับโลก

ทั้งนี้ จีนยินดีร่วมแบ่งปันกับทุกประเทศต่อไป ทั้งประสบการณ์ในการต้านโควิด-19 รวมถึงเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยโรค มอบสิ่งของทางการแพทย์ที่จำเป็น ตลอดจนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาซึ่งให้ไว้ที่ระบุว่า จีนจะมอบวัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก เพื่อช่วยประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาให้ยกระดับความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณะให้สูงขึ้น รวมถึงเดินหน้าสร้างประชาคมสุขภาพของมวลมนุษยชาติ

ประการที่ 2 เปิดเสรีและร่วมมือกันเพื่อร่วมส่งเสริมการฟื้นตัว

จีนจะดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ สร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ และผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพ เราจะลงลึกการปฏิรูปอย่างแน่วแน่ เปิดเสรีมากขึ้น ร่วมกับประชาคมโลกรักษาความมั่นคงด้านห่วงโซ่ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก พร้อมทั้งสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดเสรี

จีนจะปฏิบัติตาม “ข้อริเริ่มกลุ่ม G-20 ว่าด้วยการชะลอการชำระหนี้สำหรับกลุ่มประเทศยากจนที่สุด” และดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างจริงจัง ข้าพเจ้าเสนอว่า จีนจะเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมช่วยเหลือของประเทศให้สูงขึ้นด้วยความสมัครใจ พยายามให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงจุดสูงสุดก่อนปี ค.ศ. 2030 และบรรลุซึ่งเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (carbon neutral) ก่อนปี ค.ศ. 2060 โดยจีนจะกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการนี้

สำหรับเรื่องที่ปีหน้า จีน ยุโรป และฝรั่งเศสจะแยกกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น จีนยินดีใช้โอกาสเหล่านี้ลงลึกความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

และ ประการที่ 3 เชิดชูความเป็นธรรมเพื่อรักษาสันติภาพ

ควรยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศ เคารพหนทางและรูปแบบการพัฒนาที่แต่ละประเทศเลือก ยึดระบบพหุภาคี คัดค้านเอกภาคี ลัทธิครองความเป็นใหญ่ การเมืองที่ใช้อำนาจบาตรใหญ่ คัดค้านลัทธิก่อการร้ายและการใช้กำลังรุนแรงสุดขั้วทุกรูปแบบ รักษาความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรม สันติภาพ ตลอดจนความมั่นคงของโลก

จีนปฏิบัติตามนโยบายการต่างประเทศที่สันติ เป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง เดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติไปตลอด จีนเรียกร้องทุกประเทศรักษากฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงหลักพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัดสินจุดยืนของประเทศตามข้อข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนละทิ้งอคติและการเป็นปฏิปักษ์กัน

จีนและฝรั่งเศสเป็นประเทศสมาชิกถาวร คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จีนยินดีเพิ่มการติดต่อประสานงานกับทุกประเทศรวมถึงฝรั่งเศสด้วย อุทิศกำลังเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและปัญหาในภูมิภาคด้วยวิถีทางการเมือง ตลอดจนรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกอย่างจริงจัง

นายสี จิ้นผิง กล่าวย้ำทิ้งท้ายว่า สันติภาพและการพัฒนาเป็นประเด็นหลักแห่งยุคสมัย ทั้งยังเป็นกระแสประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจต้านทานได้ เมื่อมนุษย์เผชิญกับความท้าทาย ทุกประเทศบนโลกควรสามัคคีกันมากขึ้นไม่ใช่มองหน้ากันไม่ติด ควรส่งเสริมความร่วมมือไม่ใช่ก่อความขัดแย้ง อีกทั้งยังควรจับมือกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติและสร้างความสุขให้กับประชาชนทุกประเทศบนโลก

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางจีน-CMG

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/gTvII

Read Previous

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ จัดทอวิกผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

Read Next

จีนขึ้นแท่นผู้นำ 5G ของโลก กับสถานีฐานเกือบ 700,000 แห่ง