‘สี จิ้นผิง’ เขียนบทความ “ร่วมแบกรับความรับผิดชอบแห่งยุคสมัย ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วโลก”

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า นิตยสาร “แสวงหาสัจธรรม” ของจีน ฉบับที่ 24 ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 2020 เผยแพร่บทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางของจีน ในหัวข้อ “ร่วมแบกรับความรับผิดชอบแห่งยุคสมัย ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทั่วโลก” บทความชิ้นนี้เน้นว่า โลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจเป็นความต้องการเชิงภาวะวิสัยแห่งการพัฒนากำลังการผลิตทางสังคมและเป็นผลที่เกิดขึ้นแน่นอนจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังยิ่งแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ทั้งยังส่งเสริมการไหลเวียนสินค้าและเงินทุน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอารยธรรม ตลอดจนการไปมาหาสู่กันของประชาชนประเทศต่าง ๆ การกล่าวหาโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจว่าเป็นต้นตอของปัญหาที่ก่อกวนโลกนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ทั้งยังไม่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา เมื่อเผชิญโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ ทางเลือกที่ถูกต้อง คือ ใช้ทุก ๆ โอกาสให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ร่วมกันรับมือความท้าทายทุกประเภทและชี้นำทิศทางที่ถูกต้องแก่กระแสโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ บทความระบุว่า ปัจจุบันภาระหน้าที่ด่วนที่สุด คือ นำพาเศรษฐกิจโลกก้าวพ้นจากความยากลำบาก เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะซบเซามาเป็นเวลายาวนาน ปัญหาช่องว่างระหว่างความยากจนกับความมั่งคั่งและช่องว่างเหนือ-ใต้โดดเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งมาจากต้นตอของความขัดแย้งสำคัญใน 3 ด้านที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ พลังขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกไม่เพียงพอ การบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกล่าช้า และการพัฒนาทั่วโลกขาดความสมดุล เราจึงต้องมีทั้งสติปัญญาแห่งการวิเคราะห์ปัญหาและยิ่งต้องมีความกล้าหาญแห่งการใช้ปฏิบัติการ  ประการแรก ยืนหยัดการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างรูปแบบการเติบโตที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ประการที่สอง ยืนหยัดการประสานความร่วมมือ สร้างรูปแบบความร่วมมือที่เปิดกว้างและได้ชัยชนะร่วมกัน ประการที่สาม ยืนหยัดการพัฒนาให้ทันยุคสมัย สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และประการที่สี่ ยืนหยัดความยุติธรรมและความใจกว้าง สร้างรูปแบบการพัฒนาที่สมดุลและอำนวยประโยชน์แก่ทุกฝ่าย บทความชี้ว่า การพัฒนาของจีนสิ่งสำคัญที่สุด คือ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประชาชนจีนได้ค้นพบหนทางแห่งการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพประเทศ เป็นหนทางที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพท้องถิ่น เป็นหนทางที่ถือผลประโยชน์ของประชาชนสำคัญที่สุด เป็นหนทางแห่งการปฏิรูปและสร้างนวัตกรรม และเป็นหนทางแห่งการแสวงหาการพัฒนาร่วมกันท่ามกลางการเปิดประเทศ การพัฒนาของจีนเป็นโอกาสของทั่วโลก จีนเป็นผู้ได้ประโยชน์จากโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญยิ่งกว่า คือ จีนเป็นผู้สร้างคุณงามความดี ประชาชนจีนอ้าแขนต้อนรับประชาชนประเทศต่าง ๆ ให้ขึ้น “ขบวนรถไฟความเร็วสูง” และ “ขบวนรถฟรี” ของจีน บทความระบุเน้นด้วยว่า แต่ไหนแต่ไรมากระบวนการความก้าวหน้าทางอารยธรรมของมนุษยชาติไม่เคยก้าวเดินบนหนทางที่ราบเรียบ มนุษย์ก้าวหน้าท่ามกลางการต่อสู้กับความยากลำบาก เมื่อเผชิญกับความยุ่งยาก อย่าได้โทษตัวเอง อย่าได้ตำหนิผู้อื่น อย่าได้ละทิ้งความมั่นใจ และอย่าได้หลีกหนีความรับผิดชอบ แต่หากต้องร่วมกันเอาชนะความยากลำบาก ขอให้พวกเราเสริมสร้างความมั่นใจ ใช้ปฏิบัติการ ตลอดจนร่วมกันก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่อนาคต แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/CBR4i

Read Previous

​VJ-นักแสดงชื่อดัง “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” บรรยายพิเศษและจัด Workshop “การจัดงาน Music Festival” ณ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี วันที่ 15 ธ.ค.นี้

Read Next

“ดร.ณรามิล” แห่งสภาศิลปินความดีเพื่อศาสนา เป็นหัวเรือใหญ่จัดงานพิธีมอบ 4 รางวัลเกียรติยศ “สยามกินรีมหาชน-หัตถสังข์ทอง-สยามพระแม่โพสพทอง-สยามมาลัยมหาชน”