‘สุริยะ’รับไม่ได้ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู เกิดอุบัติเหตุถี่ จี้ รฟม.ดูโทษปรับ 125 ล้าน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากรถไฟรถไฟฟ้าหลายสายว่า เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมรับไม่ได้ เพราะกระทบผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรตามแนวรถไฟรถไฟฟ้า ได้ปรึกษากับ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ไปตรวจสอบเรื่องสัญญาและบทลงโทษต่างๆ ซึ่งตนให้ดูในสัญญาแล้ว รฟม.จะมีการประเมินผลประกอบการผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าทุกปี ซึ่งในปีนี้จะครบในเดือนกรกฎาคม

นายสุริยะ กล่าวว่า ถ้าผลประกอบการกระทบต่อความปลอดภัยก็จะสามารถปรับเป็นเงินได้ เพราะในสัญญาทางกระทรวงคมนาคมมีการอุดหนุนผู้ประกอบการในปีหนึ่ง 2,500 ล้านบาท สามารถปรับได้ 5% หรือ 125 ล้านบาท ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการคือความปลอดภัย เพราะแค่ปรับเงินคงไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการ

นายสุริยะยังได้นำภาพถ่ายรางรถไฟฟ้าที่มีช่องว่างระหว่างรางมาแสดงกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็นช่องที่เศษโลหะตกลงมาสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชน จึงสั่งการให้ผู้รับสัมปทานไปอุดช่องว่างนี้ และเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว สำหรับสายสีชมพูในส่วนต่อขยายที่มีการก่อสร้างอยู่และมีวัสดุตกลงมา ก็ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการว่าในช่วงก่อสร้างจะต้องสร้างโครงสร้างรองรับไม่ให้เศษวัสดุตกลงมา

“ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความห่วงใย อยากให้มั่นใจว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาอันดับแรก”นายสุริยะ กล่าว

กรณีระบบโมโนเรลที่ประเทศไทยใช้อยู่ เนื่องจากมีราคาถูก แต่ต่างประเทศไม่นิยมใช้แล้ว นายสุริยะ กล่าวว่า ต้องมาดูที่เงื่อนไขตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเพราะคิดว่าระบบโมโนเรลถูกกว่า และเท่าที่สอบถามดูเรื่องการใช้ระบบไลต์เรลที่มีราคาสูงกว่าแต่มีความปลอดภัยมากกว่า แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจใช้โมโนเรล ดังนั้น ผู้รับสัมปทานต้องดูแลความปลอดภัยต่างๆ และใส่ใจ ปัญหาก็จะน้อยลง และแก้ปัญหาได้ ยืนยันว่าถ้าผู้ประกอบการใส่ใจ ประกอบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนามคมช่วยกวดขันความปลอดภัยก็น่าจะดีขึ้น

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/OuIR4

Read Previous

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้ทำความผิด 6 ราย สร้างราคาหุ้น BM

Read Next

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๑/๒๕๖๗