ส่อง ‘กวางแดง’ เขาเด่น ณ ทุ่งหญ้าภูผาฉีเหลียน

ซู่หนาน, 20 ก.ค. (ซินหัว) — ฝูงกวางแดงเขายาวสวยกระจายตัวอยู่ในท้องทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งที่อำเภอปกครองตนเองซู่หนาน กลุ่มชาติพันธุ์อวี้กู้ มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ทุ่งหญ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาของเทือกเขาฉีเหลียน ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 2,700-3,000 เมตร และปัจจุบันมีกวางแดงอาศัยอยู่มากกว่า 500 ตัว

(บันทึกภาพวันที่ 17 ก.ค. 2021)