หลังความสำเร็จฟื้นฟู “ไซ่ห่านป้า”จากเขตแห้งแล้งเป็นพื้นที่ป่าปลูกใหญ่ที่สุดในโลก

“ความพยายามจากรุ่นสู่รุ่น สามชั่วอายุคน” เบื้องหลังความสำเร็จฟื้นฟู “ไซ่ห่านป้า”จากเขตแห้งแล้งเป็นพื้นที่ป่าปลูกใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของรางวัล “แชมเปี้ยนโลก (Champions of the Earth)”
.
เมื่อ 400 ปีก่อน ไซ่ห่านป้า มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน เคยเป็นพื้นที่ป่าเขียวขจี มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทำให้อากาศดี เย็นสบาย แม้ในฤดูร้อน พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของราชวงศ์จีนในสมัยโบราณ แต่พอถึงยุคสมัยปลายราชวงศ์ชิง พื้นที่ป่าแห่งนี้กลับเปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทราย เพราะถูกทำลายด้วยการตัดไม้ทำลายป่าและสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


เมื่อแนวกั้นป่าหายไป พายุทะเลทรายก็มาในเขตพื้นที่เหอเป่ย กรุงปักกิ่งและพื้นที่อื่นๆทางตอนเหนือของจีนบ่อยขึ้น เพื่อหยุดปัญหาพายุทะเลทราย ทางรัฐบาลจีนในสมัยนั้นจึงริเริ่มจัดตั้ง “สวนป่าปลูกไซ่ห่านป้า” ในปี ค.ศ.1962 (พ.ศ. 2505) โดยส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 369 นาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20กว่าปี ไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้
.
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลุ่มแรกที่ไปทำภารกิจ “ฟื้นฟูป่าไซ่ห่านป้า” ค่อนข้างลำบากมาก ด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเหน็บและแห้งแล้ง แต่พวกเขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง แม้ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่า ต้นไม้ที่พวกเขาปลูกขึ้นอีกครั้งบนพื้นที่ไซ่ห่านป้าที่กลายเป็นพื้นที่แร้งไปแล้ว จะฟื้นสภาพเป็นป่าเขียวขจีได้อีกหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านไป “สามชั่วอายุคน” เมล็ดพันธุ์แห่งความเพียรพยายาม เติบใหญ่เป็นผลสำเร็จ ไซ่ห่านป้าเป็นสวรรค์สีเขียวบนดินอีกครั้ง พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.4 เป็นร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ผลิตน้ำบริสุทธิ์ 137 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นที่อยู่ของเหล่าสรรพสัตว์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของคนจีน
.
และจากผลงานฟื้นฟูผืนป่าอันเป็นที่ประจักษ์ต่อทั่วทั้งโลก ในฐานะ “พื้นที่ป่าปลูกโดยฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “แชมเปี้ยนโลก (Champions of the Earth) ในปี 2017
.
เรื่องราวการฟื้นฟูป่าอย่างมหัศจรรย์ของทีมพิทักษ์ป่าไซ่ห่านป้า เป็นตัวอย่างของการทำงานด้วยความเพียรและตั้งใจจริง ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคความยากลำบากมากแค่ไหนก็ตาม ขอให้แน่วแน่ความสำเร็จก็จะมาเยือน

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2563 มีพื้นที่ป่าทั้งหมด 102,353,484.76 ไร่ คิดเป็น 31.64% ของประเทศ ลดลงจากเมื่อปี พ.ศ.2516 ราว 8% โดยในตอนนั้น มีพื้นที่ป่าคิดเป็น 43.21% โดยปัญหาใหญ่ของป่าไม้ในไทย คือ การเผาป่าและลักลอบตัดไม้ ซึ่งการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเขาหัวโล้น และการควบคุมจัดการเผาป่า ถือเป็นหนึ่งในพยายามที่ทางรัฐบาลไทยดำเนินการมาโดยตลอด

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2021-08-24/Saihanba-The-green-miracle-created-by-three-generations-in-N-China-12Z9IkEDWbC/index.html