อำเภอในซานตงจัดกิจกรรม หนุนปรัชญา ‘เจิงจื่อ’ ลูกศิย์ขงจื๊อ

แฟ้มภาพซินหัว : รูปปั้นเจิงจื่อ ปราชญ์ชาวจีน ในอำเภอผิงอี้ เมืองหลินอี๋ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน

ปักกิ่ง, (ซินหัว) — กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในอำเภอผิงอี้ เมืองหลินอี๋ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่นานมานี้ อาทิ เทศกาลวัฒนธรรมความกตัญญูและความดีของเจิงจื่อซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมถึงงานสัมมนาด้านวัฒนธรรมเจิงจื่อ (Zengzi) อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมของปราชญ์จีนท่านนี้

อำเภอผิงอี้ เป็นบ้านเกิดของปราชญ์ชาวจีนโบราณผู้นี้ ในฐานะลูกศิษย์ของขงจื่อ เจิงจื่อมีส่วนร่วมในการรวบรวมคัมภีร์จีนคลาสสิก อาทิ คัมภีร์หลุนอวี่ (Analects) ซึ่งเป็นบทสนทนาที่รวบรวมโดยเหล่าศิษย์สำนักขงจื่อ และคัมภีร์ต้าสุ่ย (The Great Learning) อันเป็นรากฐานสำหรับการศึกษาของรัฐบุรุษ

เจิงจื่อสนับสนุนมุมมองทางการเมืองเกี่ยวกับการฝึกฝนตนเอง กฎระเบียบของครอบครัว ธรรมภิบาล และสันติภาพสากล รวมถึงแนวคิดเรื่องความกตัญญู ซึ่งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมจีน

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา อำเภอผิงอี้ได้สำรวจวัฒนธรรมดั้งเดิมอันยอดเยี่ยมของตนอย่างลงลึก เพื่อสร้างแบรนด์วัฒนธรรมเจิงจื่อ ปัจจุบัน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของเจิงจื่อนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในอำเภอผิงอี้ อาทิ รูปปั้น สถานศึกษา ถนนและชุมชน ที่ถูกตั้งชื่อโดยเกี่ยวข้องกับเจิงจื่อ

อำเภอแห่งนี้ยังได้เจาะลึกและส่งเสริมวัฒนธรรมความกตัญญู โดยชี้แนะให้ผู้คนมีความกตัญญูและให้ความรักต่อผู้สูงอายุ ปัจจุบัน ยังมีการจัดตั้งสมาคมวิจัยวัฒนธรรมเจิงจื่อ และสมาคมวัฒนธรรมกตัญญูขึ้นในผิงอี้ด้วย

อนึ่ง อำเภอผิงอี้ได้ส่งเสริมมรดกทางอุดมการณ์และวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยมของเจิงจื่อผ่านการแสดงงิ้ว และศิลปะแขนงอื่นๆ รวมถึงมีการจัดการแข่งขันการอ่านและสุนทรพจน์ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา

เรียบเรียงโดย Tian Shenyoujia, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/405440_20231220 , https://en.imsilkroad.com/p/337723.html

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/iVdMH

Read Previous

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมสาขาที่เปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์จังหวัดน่าน

Read Next

มังกร สัตว์มงคลแห่งโชคและความยิ่งใหญ่