‘เขตการค้าเสรีนำร่องกว่างซี’ เคาะดีลมูลค่า 1.3 หมื่นล้านหยวน

หนานหนิง, 19 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอาทิตย์ (18 ก.ค.) เขตการค้าเสรีนำร่อง (FTZ) ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ลงนามโครงการ 17 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 1.31 หมื่นล้านหยวน (ราว 6.63 หมื่นล้านบาท)

โครงการลงทุนข้างต้น ครอบคลุมหลายภาคส่วน ได้แก่ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานสะอาด วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง ให้บริการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแรงงนทักษะสูง (modern services) การป่าไม้เชิงนิเวศ และโลจิสติกส์ โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยเร่งการจัดตั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน ระหว่างเขตการค้าเสรีนำร่องของกว่างซีกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN)

จากทั้งหมด 17 โครงการข้างต้น มีโครงการที่ได้รับทุนจากต่างชาติ 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.02 หมื่นล้านบาท)

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการระบุว่า จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน มีบริษัทที่เข้ามาจัดตั้งในเขตการค้าเสรีนำร่องของกว่างซี 37,000 แห่ง  ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าก่อนมีเขตดังกล่าวถึง 10 เท่า