เคพีเอ็มจี ประเทศไทย นำเสนอรายงาน Enterprise Resilience เพื่อช่วยให้องค์กรฝ่าวิกฤติโควิด-19

เคพีเอ็มจี นำเสนอรายงาน COVID-19: A guide to maintaining Enterprise Resilience เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้องค์กรในไทยจัดการกับผลกระทบทางธุรกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงความมั่นคงของตลาดการลงทุน การเข้าถึงแรงงาน และความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง แต่ละองค์กรต่างต้องรับมือกับผลกระทบในเชิงลบจากรอบด้านพร้อมกัน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ไม่เคยประสบมาก่อน

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นขององค์กรใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ความยืดหยุ่นทางการเงิน (financial resilience) ความยืดหยุ่นทางการจัดการ (operational resilience) และความยืดหยุ่นทางพาณิชย์ (commercial resilience) รายงานฉบับนี้ยังกล่าวถึงสิ่งที่ธุรกิจต้องคำนึงถึงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อวิเคราะห์ว่าส่วนประกอบใดของธุรกิจที่มีความสำคัญและต้องคำนึงถึงมากที่สุดของแต่ละองค์กร

นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังมีส่วนที่เป็นแบบสอบถามที่มีการประเมินผลและรายงานสิ่งที่แต่ละองค์กรต้องคำนึงถึงและจัดการ ซึ่งจะสามารถแสดงผลทันทีที่ตอบแบบสอบถามเสร็จ

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า “ปัจจุบันแต่ละองค์กรต้องประสบความท้าทายอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เคพีเอ็มจีตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้สำหรับธุรกิจในประเทศไทย และเราได้มีการทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ การรายงานฉบับนี้จะช่วยวางกรอบให้ธุรกิจ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ในการแก้ปัญหาที่พบเจอ และมองเห็นช่องว่างทางธุรกิจที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ยังรวบรวมแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจในหน้าเว็บไซต์ โดยมีการอัพเดทข้อมูลตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ท่ามกลางสถานการณ์ ‘new normal’ ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ ที่นี่

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/UmMbJ

Read Previous

กรุงศรีเปิดตู้ ‘ปันสุข’

Read Next

แม็คยีนส์ ส่งมอบหน้ากากผ้า ให้แก่ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19