เครือ รพ.พญาไท-เปาโล จับมือ จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตร “Season 5 Hybrid Learning” ติดอาวุธให้องค์กรสู่ความสำเร็จทางธุรกิจเฮลท์แคร์

กรุงเทพฯ – เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล นำโดย นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจและเพิ่มพูนการเรียนรู้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการ สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ เปิดตัวหลักสูตร Season 5 Hybrid Learning บนแอปพลิเคชัน CILA ศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้สำหรับบุคลากร เครือ รพ. พญาไท-เปาโล  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School) ลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 5 ในการต่อยอดความสำเร็จสู่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ตอกย้ำภาพผู้นำธุรกิจเฮลท์แคร์ที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานไปสู่สังคมวงกว้าง

ความร่วมมือกันครั้งนี้ เป็นการยกระดับความรู้เชิงธุรกิจ เพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรของโรงพยาบาลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุค Digital transformation ด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ Hybrid Learning ภายใต้ในแนวคิด “Strategic Action in Healthcare Battlefield”

นอกจากนี้บน CILA ยังมีหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งศาสตร์ด้านการแพทย์ พยาบาล และการพัฒนาตนเองอื่นๆ อีกกว่า 300 หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมอบรมตลอดทั้งปี เพื่อให้บุคลากรคิดต่อยอดในการวางแผนเพื่ออนาคตและก้าวทันสถานการณ์ความเป็นไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 2.7 ล้านครั้ง เครือ รพ.พญาไท-เปาโลแล้ว มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าขยายผลหลักสูตร Hybrid Learning ส่งต่อความรู้ให้แก่เครือ BDMs บนความเชื่อมั่นว่า การสร้าง ‘คน’ คือ การสร้างนวัตกรรมที่ล้ำค่าที่สุดของเครือ รพ. พญาไท-เปาโล

ผู้บริหารในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

ณนิรุธ ศรีพวาทกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจและเพิ่มพูนการเรียนรู้ เครือรพ. พญาไท-เปาโล

คุณสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือรพ.พญาไท-เปาโล

คุณอิทธิ ทองแตง ตำแหน่ง รองประธานคณะผู้บริหารอาวุโสกลุ่ม 5

คุณอัฐ ทองแตง ตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 5

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล หุ่นโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์กลุ่ม 5 และผู้อำนวยการสายบริหารงานโรงพยาบาลกลุ่ม PMC และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/UZKTW

Read Previous

‘เฝินจิ่ว กรุ๊ป’ จัดงานเลี้ยงค็อกเทล เผยแพร่เสน่ห์สุราจีน

Read Next

อย. เตือน อย่าซื้อ ‘ขนมโรลออน’ ลักลอบนำเข้า เสี่ยงรับสารอันตราย พบวางขายเกลื่อนหน้าโรงเรียน