เครือ รพ.พญาไท-เปาโล ผนึกพลัง ปตท. พร้อมลุยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

นายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล    (ที่ 2 จากขวา) ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดวิจัยและนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท – เปาโล (ขวา)นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางสาวอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. (ซ้าย)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลพญาไท – เครือโรงพยาบาลเปาโล) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านโครงการนำร่องที่จะผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ “วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลส” (Bio-Cellulose for Wound Dressing) และร่วมแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานวิจัย วางรากฐานและสร้างต้นแบบนวัตกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันเทียบเท่าระดับสากล สอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/jtRZH

Read Previous

“ชมรมคนรักพิพิธภัณฑ์” จัดงานแฟชั่นโชว์ชุดไทยสุดอลังการ “เฉลิมพระเกียรติ นาถมาตา ศรีแผ่นดิน”

Read Next

“ครัวคุณต๋อยยกทัพ” ขึ้นห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 7-13 กันยายนนี้ #ของดีต้องได้กิน