“เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล” เจ๋ง ! คว้า 3 รางวัลด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

นายสมนึก ยอดดำเนิน (ที่ 4 จากซ้าย) Head of Farmers, Quality Line & local sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลความร่วมมือส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าสัญลักษณ์ Q ประเภทโมเดิร์นเทรด, รางวัลสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ปี 2563 ระดับดี Silver และ รางวัลผู้สนับสนุนการใช้ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ดีเด่น จาก นายพิศาล พงศาพิชณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มกอช.ครบรอบ18 ปี ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ  เมื่อวันก่อน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวเบญจมาศ สืบเนียม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
  2. นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
  3. นางสาวปภาวณี ตรงสวัสดิ์ Quality line manager บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล
  4. นายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Farmers, Quality Line & local sourcing  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล
  5. นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
  6. นายวิทวัสก์ สาระศาลิน อดีตรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
  7. นางสาวนลินทิพย์ เพณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ
The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/EM3Qx

Read Previous

“ดีป้า” เนรมิตงาน “Thailand Smart City Week 2020” หนุนประชาชนสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Read Next

“สถานทูตกัมพูชา” จับมือ “ไอลอว์ เอเชีย” ร่วมลงนามธุรกิจให้คำปรึกษากฎหมายการค้า ระหว่างประเทศ