เปล่งประกายเหนือสายน้ำ ‘สะพานเฟิ่งหวง’ แลนด์มาร์กใหม่ของ ‘หลิ่วโจว’

หลิ่วโจว, 25 พ.ย. (ซินหัว) — โครงการก่อสร้างสะพานเฟิ่งหวงในเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบแก้ไขขั้นสุดท้ายก่อนเปิดใช้งาน โดยศาลากระเบื้องทองแดงบนสะพานที่ดูเหมือนเคลือบด้วยทองนั้น ก่อให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามและเปล่งประกายไปทั่วแม่น้ำหลิ่วเจียง

(บันทึกภาพวันที่ 24 พ.ย. 2021)