“เพลาเพลิน” จ.บุรีรัมย์ ต้อนรับคณะ “IMET MAX” รุ่น 3 ซึมซับวิถีชีวิตพื้นถิ่น สร้างคุณค่าคืนสู่ชีวิตและสังคม

อุทยานการเรียนรู้เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 3 โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET: Institute for Management Education for Thailand Foundation) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูง จากหลากหลายธุรกิจ ร่วมกิจกรรม Outing ณ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และซึมซับวิถีชีวิตพื้นถิ่น เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Wisdom for Life and Social Values ณ จังหวัด บุรีรัมย์

ในโอกาสนี้คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม IMET MAX รุ่นที่ 3 นี้ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมพูดคุยกับวิทยากร นางพรทิพย์ อัษฏาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิวิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน ผู้พัฒนาบ้านเกิด สู่อุทยานการเรียนรู้ ครูบาคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ฯ จ.บุรีรัมย์ ผู้ขับเคลื่อนบุรีรัมย์ สู่เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก นางสาวธนพร พรสง่ากุล นักวิทยาศาสตร์เคมี วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน และเภสัชกรประเสริฐ วิเศษนคร เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลคูเมือง ผู้เป็นส่วนในการขับเคลื่อนความสำเร็จแบบก้าวกระโดด Buriram Model กัญชาทางการแพทย์

นอกจากนี้ยังได้เดินทางเยี่ยมชม Chang Stadium และ Buriram International Circuit และร่วมเดินทางเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านตาลอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พื้นถิ่นเขมร มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมฐานกิจกรรมและทักษะวิชาชีพพื้นบ้านภายในหมู่บ้าน ที่นำมาซึ่งรายได้ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน

โดยครั้งนี้มีการนำกลุ่มเชฟจาก The Naturalist by PlayLaPloen มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคควบคู่กับชาวชุมชนบ้านตาลอง ทั้งเรื่องรสชาติ ความสะอาดปลอดภัย และการจัดหน้าตาอาหารในการรังสรรค์เมนูต่างๆ เพื่อต้อนรับคณะ IMET MAX รุ่นที่ 3 ในครั้งนี้เพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีคุณภาพ และสร้างมาตรฐานให้กับชาวบ้านในชุมชนต่อไป โดยคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก นางธีรภาพ วงศ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านตาลองและนายชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานบุรีรัมย์

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/b5XPE

Read Previous

สุดปัง ! “ชัช ทรงธรรม” ผู้จัดฯ และ “เก่ง ธชย” ปลื้มรับกระแสดีเกินคาด ละครและเพลงประกอบ “สิงห์สั่งป่า”

Read Next

“ไอคอนสยาม” จับมือ”เมืองสุขสยาม” จัดเทศกาลกินเจมหากุศล “อิ่มบุญ อิ่มเจ 4 ภาค” สุขภาพดี เสริมบารมี วิถีบุญ