“เมืองสุขสยาม” เดินหน้าจัดงาน “ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยามสุขกันเถอะเรา เล่าเรื่องเมืองสุขสยาม”

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดงานฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม กับเรื่องราว ความสุขแรก สุขกันเถอะเรา เล่าเรื่องเมืองสุขสยาม ณ เมืองสุขสยาม  ณ ไอคอนสยาม ชั้น G  ในพิธีเปิดงาน วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมดำเนินการสานต่อการรวมพลังคนไทยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย พร้อมสร้างความสุข ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทย ภูมิปัญญาไทย พร้อมเผยแผนการสนับสนุนผู้ประกอบการ และความพิเศษกับชุดการแสดง สุขสยามกันเถอะเรา ที่เป็นเอกลักษณ์การแสดงวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค แบบวิถีปกติใหม่

คุณลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม  กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ในฐานะเมืองสุขสยาม เป็นพื้นที่นำเสนอมหัศจรรย์วิถีไทยที่รวบรวมสิ่งดีงามจากทั่วประเทศสู่สายตาชาวโลก เมืองสุขสยาม จึงร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน  จัดงาน ฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม กับเรื่องราว ความสุขแรก สุขกันเถอะเรา เล่าเรื่องเมืองสุขสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นใจเมือง ชาวเมืองสุขสยาม ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์  การระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมร่วมพัฒนา และเสริมสร้างผู้ประกอบการให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานจะมีงาน OTOP TO THE TOWN   โอทอปภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัย โควิด ทั้งนี้เมืองสุขสยาม ยังคงเอกลักษณ์เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย โดยการสร้างปรากฏการณ์การแสดง  สุขสยามกันเถอะเรา เพื่อสร้างสีสัน และความสุข โดยเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยสร้างบรรยากาศความสุข ขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจว่าทุกพื้นที่ของสุขสยาม ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการสุขสยาม กล่าวเพิ่ม งานฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม เป็นการเปิดประตู การค้าโลกในมิติ วิถีชีวิตปกติใหม่ เป็นการต่อยอด ความสร้างสรรค์ และมูลค่าเพิ่มในการร่วมพัฒนาสินค้าชุมชน สู่ตลาดโลกประกาศจุดยืนแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการ โอทอป พร้อมต้องการเชื่อมฐานผู้ประกอบการทั่วไทย 77จังหวัด พร้อม ถอดรหัสความต้องการตลาดสากล และตอบโจทย์ร้านค้า จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ โดยทั้งนี้ตลอดปี ๒๕๖๓ เมืองสุขสยาม จะมีการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมประเพณี และความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมสนับสนุนโอทอป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับงาน “OTOP TO THE TOWN” โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด” จะสร้างโอทอปภูมิปัญญาไทยใจกลางเมือง สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่กระทรวงมหาดไทยยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอด นอกจากนี้มีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น ภายในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศที่ ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรสินค้า OTOP คุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภค การแสดงทางศิลปและวัฒนธรรม การแจกของที่ระลึกจากสินค้า OTOP และเนื่องจากการจัดงานเป็นการจัดในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรสนิยมและความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยการจัดงานจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กรกฎาคม ศกนี้

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน กล่าวว่า เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าหัตถศิลป์ของคนไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลก และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ท่านได้รื้อฟื้นในทุกมิติของผ้าไทย และปีนี้ผ้าไทยได้รับโอกาสอย่างยิ่งใหญ่ เพราะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับโครงการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า

สำหรับกิจกรรมภายในงาน

  •  OTOP TO THE TOWN ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด จะมีการรวบรวมร้านค้า 4 ภาค อาทิ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านผาสิงห์ จ.อุดรธานี, กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย, กระจูดวรรณี จ.พัทลุง, ลำพูนไหมไทย จ.ลำพูน ,สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น 
  • การแสดงสุขสยาม กันเถอะเรา  การแสดงวัฒนธรรมไทย  4 ภาค  ภายใต้วิถีชีวิตแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) มีแรงบันดาลใจ เพื่อฟื้นใจเมืองสุขสยาม ผ่านเรื่องราว สร้างกำลังใจให้กับร้านค้า  สร้างบรรยากาศให้เมืองมีประสบการณ์สารพัดสุข สนุกแบบไทย พร้อมสอดแทรกการประชาสัมพันธ์ร้านค้าในเรื่องราวที่แสดง โดยแบ่งการแสดงเป็น 5 องค์ อาทิ องค์ ๑ “ม่วนซื่นคืนสุข” (เหนือ) องค์ ๒ “สนุกหรอยแรง” (ใต้)  องค์๓ แซงแซ่บอีหลี” ภาคอีสาน  องก์ ๔ “สีสันภาคกลาง” (กลาง) องก์ ๕ “วางทุกข์สุขกันเถอะเรา” (Finale) พร้อม สอง ละครสั้น อาทิ ละครบุพเพเฮฮา (ออเจ้า) และละครพญาน้อยชมตลาด การแสดงในรูปแบบ The Musical Lip sync Show  ผู้แสดงใส่หน้ากากผ้าลวดลายหน้าพระ

         ขอเชิญทุกท่านร่วมฟื้นใจเมือง ชาวสุขสยาม สุขกันเถอะเรา กับเรื่องราว ความสุขแรก สุขกันเถอะเรา เล่าเรื่องเมืองสุขสยาม และ ชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทย ภูมิปัญญาไทย OTOP TOP THE TOWN ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ www.sooksiam.com FB: sooksiam

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/Zpd3T

Read Previous

มุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) “ดอยคำ” ชวนร่วมกิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” กล่องน้ำผลไม้พร้อมดื่ม มีมูลค่า ๑ บาท

Read Next

โร่ร้องทุกข์ บก.ปอศ “ช อ้น ณ บางช้าง” ถูกแก๊งค์ตุ๋นบุญ “กระตุกหนวดเสือ”