“เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ แบบอย่างทีดีให้แก่สังคม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี กระทรวง พม.

“บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศและคุณงามความดี อันเป็นแบบอย่างทีดีให้แก่ สังคม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์

บริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โดย นายปภาวิน นิธิเมธาวิน ประธาน และ นางสาว ทิพาศิริ จตุรงคสัมฤทธิ์ กรรมการ บริหาร เป็นผู้เข้ารับมอบโล่ ประกาศเกียรติผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ อันเป็นแบบอย่างที่ดี จาก ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสที่ทางบริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอลจำกัด ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม จิตอาสาในช่วงเกิด วิกฤต โควิด 19 ได้มีโอกาสร่วมบริจาค ยา รักษาโรค

  1. คามอล พาราเซตามอล จำนวน 600,000 เม็ด
    2 .คามอล นำ้สำหรับเด็ก จำนวน 42,600 ขวด
  2. ยาธาตุ นำ้ขาว ตรา ห่านคู่ขนาด 60มล.จำนวน 5,000 ขวด
  3. ยาธาตุ นำ้ขาวตรา ห่านคู่ ขนาด 180 มล.จำนวน 3,6000 ขวด รวมมูลค่า 1,148,000 บาท

ทั้งนี้ทางบริษัท เอช.เค. ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มีความยินดีเป็น อย่างสูง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ “โครงการ พม.ห่วงใยสู้ภัย โควิด19″

The short URL of the present article is: https://wealthnbiz.com/lw32a

Read Previous

“เบนซ์-แตงโม” นำทีมคนบันเทิงรับรางวัลยอดเยี่ยม “เณศไอยรา” ปี 2563

Read Next

ถอดแผนเด็ด! “ลา เบลล่า” (LA BELLA) รองเท้าแบรนด์ดังรายได้ทะลุ 100 ล้านบาท หลังเปิดตัว 1 ปี จากการทำตลาดออนไลน์