แปลกตา! ส่อง ‘วัวพื้นเมืองรวันดา’ เจ้าของเขาสุดแหลมยาว

นยานซา, 19 ก.ย. (ซินหัว) — ส่องวัวพื้นเมืองรวันดา หรือที่ผู้คนท้องถิ่นเรียกขานกันว่าอินยัมโบ (Inyambo) ณ พระราชวังของกษัตริย์มูทาราที่ 3 รูดาฮิกวา (Mutara III Rudahigwa) ในเมืองนยานซาของรวันดา

อินยัมโบเป็นสายพันธุ์วัวที่ขึ้นชื่อเรื่องเขาสุดแหลมยาว พวกมันเป็นสัตว์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและสถานะสูงส่งในรวันดา อีกทั้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีคุณลักษณะเฉพาะตัวและความเจริญรุ่งเรืองด้วย

(บันทึกภาพวันที่ 17 ก.ย. 2021)